ilahi - Al Muallim

2009-01-04 11:07:00

We once had a Teacher The Teacher of teachers,He changed the world for the better And made us better creatures,Oh Allah we’ve shamed ourselvesWe’ve strayed from Al-Mu allim,Surely we’ve wronged ourselvesWhat will we say in front him?Oh Mu allim...Chorus He was Muhammad salla Allahu alayhi wa sallam,Muhammad, mercy upon Mankind,He was Muhammad salla Allahu alayhi wa sallam,Muhammad, mercy upon Mankind,Teacher of all Mankind. Abal Qasim [one of the names of the Prophet]Ya Habibi ya Muhammad(My beloved O Muhammad)Ya Shafi i ya Muhammad (My intercessor O Muhammad)Khayru khalqillahi Muhammad (The best of Allah’s creation is Muhammad)Ya Mustafa ya Imamal Mursalina (O Chosen One, O Imam of the Messengers)Ya Mustafa ya Shafi al Alamina(O Chosen One, O intercessor of the worlds)He prayed while others sleptWhile others ate he’d fast,While they would laugh he weptUntil he breathed his last,His only wish was for us to beAmong the ones who prosper,Ya Mu allim peace be upon you,Truly you are our Teacher,Oh Mu allim..ChorusYa Habibi ya Muhammad (My beloved O Muhammad)Ya Shafi i ya Muhammad (My intercessor O Muhammad)Ya Rasuli ya Muhammad (O My Messenger O Muhammad)Ya Bashiri ya Muhammad (O bearer of good news O Muhammad)Ya Nadhiri ya Muhammad (O warner O Muhammad)Ishqu Qalbi ya Muhammad (The love of my heart O Muhammad)Nuru Ayni ya Muhammad (Light of my eye O Muhammad) He taught us to be just and kindAnd to feed the poor and hungry,Help the wayfarer and the orphan childAnd to not be cruel and miserly,His speech was soft and gentle,Like a mother stroking her child,His mercy and compassion, Were most radiant when he smiledChorusAbal Qasim [one of the names of the Prophet]Ya Habibi ya Muhammad (My beloved O Muhammad)Ya Shafi i ya Muhammad (My intercessor O Muhammad)Khayru khalqillahi Muhammad (The best of Allah’s creation is Muhammad)Ya Mustafa Ya Imamal Mursalina (O Chosen One O Imam of the Messengers)Ya Mustafa ya Shafi al Alamina(O Chosen One O ... Devamı

isLami gifLer

2008-11-08 19:21:00

Devamı

onLine Kuran-i Kerim DinLe

2008-11-08 18:55:00

Kod Baslangici --> Kuran-i Kerim DinleSure İsmiMedia PlayerSure İsmiMedia Player1-Fatiha SuresiDinle50-Kaf SuresiDinle2-Bakara SuresiDinle51-Zariyat SuresiDinle3-Al-i İmran SuresiDinle52-Tur SuresiDinle4-Nisa SuresiDinle53-Necm SuresiDinle5-Maide SuresiDinle54-Kamer SuresiDinle6-En'am SuresiDinle55-Rahman SuresiDinle7-A'raf SuresiDinle56-Vakıa SuresiDinle8-Enfal SuresiDinle57-Hadid SuresiDinle9-Tevbe SuresiDinle58-Mücadele SuresiDinle10-Yunus SuresiDinle59-Haşr SuresiDinle11-Hud SuresiDinle60-Mümtehine SuresiDinle12-Yusuf SuresiDinle61-Saff SuresiDinle13-Ra'd SuresiDinle62-Cum'a SuresiDinle14-İbrahim SuresiDinle63-Munafıkun SuresiDinle15-Hicr SuresiDinle64-Teğabun SuresiDinle16-Nahl SuresiDinle65-Talak SuresiDinle17-İsra SuresiDinle66-Tahrim SuresiDinle18-Kehf SuresiDinle67-Mülk SuresiDinle19-Meryem SuresiDinle68-Kalem SuresiDinle20-Taha SuresiDinle69-Hakka SuresiDinle21-Enbiya SuresiDinle70-Mearic SuresiDinle22-Hacc SuresiDinle71-Nuh SuresiDinle23-Mi'minun SuresiDinle72-Cin SuresiDinle24-Nur SuresiDinle73-Müzzemmil SuresiDinle25-Furkan Suresi<a style="text-decoration ... Devamı

İbretLik ReSimLer ..

2008-11-08 18:28:00

Resimleri Büyük Görmek İçin Resimleri Tıklayınız Sitene Ekle ... Devamı

2008-11-08 18:06:00

HOŞ GELDİNİZsitene ekle sitene ekle Osmanlıda giyinim sitene ekle HOŞ GELDİNİZ sitene ekle ... Devamı

Dini arama Motoru

2008-11-09 12:34:00

 KUR'AN-I KERİM SAYFASISAYFASÛRE ve AYETE GİTSÛRE ------------------------ A’lâ A’râf Abese Âdiyât Ahkâf Ahzâb(*) Alak Âl-i İmrân(*) Ankebût Asr Bakara(*) Beled Beyyine(*) Bürûc Câsiye Cin Cum’a(*) Duhâ Duhân En’âm Enbiyâ Enfâl(*) Fâtır Fâtiha Fecr Felâk(*) Fetih(*) Fil Furkân Fussilet Gâşiye Hac(*) Hadîd(*) Hâkka Haşr(*) Hicr Hucurât(*) Hûd Hümeze İbrahim İhlâs İnfitâr İnsan(*) İnşikâk İnşirâh İsrâ Kadr Kâf Kâfirûn Kalem Kamer Kâri’a Kasas Kehf Kevser Kıyâme Kureyş Leyl Lokman Mâ’ûn Mâide(*) Me’âric Meryem Muhammed(*) Mutaffifîn Mü’min Mü’minûn Mücâdele(*) Müddessir Mülk Mümtehine(*) Münâfikûn(*) Mürselât Müzzemmil Nahl Nâs(*) Nasr(*) Nâzi’ât Nebe’ Necm Neml Nisâ(*) Nûh Nûr(*) Ra’d Rahmân Rûm Sâd Saff(*) Sâffât Sebe’ Secde Şems Şu’arâ Şûrâ Tâ-Hâ Tahrîm(*) Talâk(*) Târık Tebbet Teğâbun(*) Tekâsür Tekvîr Tevbe(*) Tîn Tûr Vâkı’a Yâsîn Yûnus Yûsuf Zâriyât Zilzâl(*) Zuhruf Zümer AYET ------------------------KONU ARAKONUArapça ... Devamı

isLami GifLer ...

2008-11-06 17:32:00

... Devamı

2008-11-08 15:55:00

Devamı

Namaz DuaLarı İndir

2008-11-08 15:14:00

Namaz Duaları - Fatiha- AllahümeBarik- Allahümme Salli- Amenerrasulu- Asr- Ayetul Kursi- Ettehiyyatü- Fela k- Fil- Huvallahullezi- İhlas- Kafirun- Kevser- Kunnut1- Kunnut2- Kureys- Maun- Nas- Nasr- Rabbena Atina- Rabbena firli- Subhaneke- Tebbet İndirmek İçin Duanın Üzerine Tıklayınız.....   ... Devamı

MevLana

2008-11-08 14:44:00

          Hz. Mevlana'nın Hayatı  Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan Ülkesi'nin Belh şehrinde doğmuştur. Mevlâna'nın babası Belh Şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında "Bilginlerin Sultânı" ünvanını almış olan Hüseyin Hatibî oğlu Bahâeddin Veled'tir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur. Sultânü'I-Ulemâ Bahaeddin Veled, bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Belh'den ayrılmak zorunda kalmıştır. Sultânü'I-Ulemâ 1212 veya 1213 yılllarında aile fertleri ve yakın dostları ile birlikte Belh'den ayrıldı. Sultânü'I-Ulemâ'nın ilk durağı Nişâbur olmuştur. Nişâbur şehrinde tanınmış mutasavvıf Ferîdüddin Attar ile de karşılaştılar. Mevlâna burada küçük yaşına rağmen Ferîdüddin Attar'ın ilgisini çekmiş ve takdirlerini kazanmıştır. Sultânü'I Ulemâ Nişabur'dan Bağdat'a ve daha sonra Kûfe yolu ile Kâ'be'ye hareket etti. Hac farîzasını yerine getirdikten sonra, dönüşte Şam'a uğradı. Şam'dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde yolu ile Lârende'ye (Karaman) geldiler. Karaman'da Subaşı Emir Mûsâ'nın yaptırdıkları medreseye yerleştiler. 1222 yılında Karaman'a gelen Sultânü'/-Ulemâ ve ailesi burada 7 yıl kaldılar. Mevlâna 1225 yılında Şerefeddin Lala'nın kızı Gevher Hatun ile Karaman'da evlendi. Bu evlilikten Mevlâna'nın Sultan Veled ve Alâeddin Çelebi adlı iki oğlu oldu. Yıllar sonra Gevher Hatun'u kaybeden Mevlâna bir çocuklu dul olan Kerrâ Hatun ile ikinci evliliğini yaptı. Mevlâna'nın bu evlilikten de Muzaffereddin ve Emir Âlim Çelebi adlı iki oğlu ile Melike Hatun adlı bir kızı dünyaya geldi.... Devamı

isLami kLipLer

2008-11-07 14:20:00

 İslami Kliplerimiz  cürmüm ile geldim sana minik dualar/ oruç duası   Yusuf İslam/ Lai ilahe illallah Mehmet Emin Ay / Dağlar İle Taşlar İle sami yusuf / mother (anne):  rabbim sana döndüm yüzüm:minik dualar/ namaz duası   sami yusuf / hasbi rabbi  Mehmet Emin Ay / O Gece Sendin Gelen Abdülbaki Kömür / Hayat İman Ve Cihad ... Devamı

.

2008-01-04 20:23:00

Devamı

.

2008-11-09 12:47:00

                                                         Devamı

iSLami MirC DownLoad

2008-11-09 12:44:00

  Devamı

2015 İLahi DinLe

2008-11-09 12:00:00

Güzel ilahi ezgileriyle Allah sevgisini hissedin. Birbirinden değerli yorumcular tarafından En Güzel ve yeni ilahi dinlemek istiyorum diyenler buyursunlar,ilahi dinle,müzikli ve müziksiz ilahiler,ilahiler dinle Devamı

2008-11-09 11:58:00

 İstanbul'un Fethi   İstanbulun fethi Lazer gösterisi  Kalıcı Bağlantı Yorum (0) Devamı

Çağri -1-

2008-11-09 11:55:00

                                                                                                                           İkinci Bölümü seyretmek için tıklayınız                                                                                                                                          Ana Sayfaya Dön   Kalıcı Bağlantı Yorum (0) ... Devamı

Çağri -2-

2008-11-09 11:53:00

İsLamiyetin Doğuşu Çagri -2-5/9/2008 · Kategori: İsLami VideoLar                                                                                                                       Ana Sayfaya Dön  Kalıcı Bağlantı Yorum (0)... Devamı

isLami ProgramLar indir

2008-11-09 11:49:00

Devamı

isLami GifLer

2008-11-09 11:47:00

  İslami Gifler   ... Devamı